Підписатися на RSS

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього cтупеня бакалавра

Денна і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітнього ступеня бакалавра Фахове випробування Денна форма Заочна форма
Назва Код Код Назва Курс Термін навчання Курс Термін навчання
дошкільна освіта 5.01010101 6.010105 корекційна освіта Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
початкова освіта 5.01010201
технологічна освіта 5.01010301
професійна освіта 5.01010401
соціальна педагогіка 5.01010601
Інші спеціальності 016 спеціальна освіта (корекційна освіта) Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
фізичне виховання 5.01020101 6.010203 здоров’я людини Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
лікувальна справа 5.12010101
сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
стоматологія 5.12010104
акушерська справа 5.12010105
стоматологія ортопедична 5.12010106
лабораторна діагностика 5.12010201
фармація 5.12020101
Інші спеціальності 227 фізична терапія, ерготерапія Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
лікувальна справа 5.12010101 6.030102 психологія Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
соціальна педагогіка 5.01010601
дошкільна освіта 5.01010101
початкова освіта 5.01010201
технологічна освіта 5.01010301
професійна освіта 5.01010401
соціальна робота 5.13010101
Інші спеціальності 053 психологія Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
видавнича справа та редагування 5.03030301 6.030301 журналістика Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
правознавство 5.03040101
соціальна робота 5.13010101 - -
Інші спеціальності 061 журналістика (журналістика) Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
видавнича справа та редагування 5.03030301 6.030303 видавнича справа та редагування Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
правознавство 5.03040101
соціальна робота 5.13010101
Інші спеціальності 061 журналістика (видавнича справа та редагування) Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
правознавство 5.03040101 6.030401 правознавство Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
правоохоронна діяльність 5.03040102
Інші спеціальності 081 право Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. - -
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030502 6.030504 економічна кібернетика економіка підприємства Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
Інші спеціальності 051 економіка Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030507 маркетинг Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
Інші спеціальності 075 маркетинг Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030508 фінанси і кредит Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
Інші спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030509 облік і аудит Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
Інші спеціальності 071 облік і оподаткування Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030510 товарознавство і торговельне підприємництво Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
Інші спеціальності 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
організація виробництва 5.03060101 6.030601 менеджмент Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101 6.030505 управління персоналом та економіка праці Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
Інші спеціальності 073 менеджмент Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 6.050102 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102
монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202
монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 5.05020203
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті 5.05020204
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205
Інші спеціальності 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
дошкільна освіта 5.01010101 6.130102 соціальна робота Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
початкова освіта 5.01010201
соціальна педагогіка 5.01010601
лікувальна справа 5.12010101
сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
соціальна робота 5.13010101
протезне виробництво 5.13010102 - -
Інші спеціальності 231 соціальна робота Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
готельне обслуговування 5.14010101 6.140101 готельно-ресторанна справа Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
туристичне обслуговування 5.14010301
ресторанне обслуговування 5.14010102
організація обслуговування населення 5.14010202
обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201
організація виробництва 5.03060101
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
Інші спеціальності 241 готельно-ресторанна справа Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.
готельне обслуговування 5.14010101 6.140103 туризм Фаховий іспит 3 курс 2 р. 3 курс 2 р.
ресторанне обслуговування 5.14010102
обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201
організація обслуговування населення 5.14010202
туристичне обслуговування 5.14010301
організація виробництва 5.03060101
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
Інші спеціальності 242 туризм Фаховий іспит, Іноземна мова 2 курс 3 р. 2 курс 3 р.

Програма вступного іспиту з іноземної мови

Програма співбесіди

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою

Кiлькiсть переглядiв: 404

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.