Підписатися на RSS

Бібліотечний комплекс

Бібліотечний комплекс ММІРЛ було створено з початком діяльності Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету "Україна" у 1999 році. Становлення вищого навчального закладу, удосконалення його структури, створення нових кафедр, впровадження новітніх технологій навчання, тематика науково-дослідної роботи — все це віддзеркалюється на розвитку та діяльності бібліотечного комплексу.

Основні завдання роботи бібліотечного комплексу: задоволення потреб студентів, учнівської молоді в навчанні, професорсько-викладацького складу в підвищенні наукового, професійного рівня; забезпечення навчальною, науковою, методичною, довідковою літературою освітнього процесу та наукової діяльності ВНЗ; удосконалення нових форм обслуговування, в тому числі Internet-технологій.

Структура бібліотечного комплексу. Бібліотека університету включає в себе 2 абонементи, 4 читальні зали, електронний читальний зал, бібліотечні пункти на 32-х рекламно-інформаційних пунктах, які має ММІРЛ у Південному регіоні України.

Фонди бібліотеки ВНЗ. На 1 січня 2009 року фонди налічували 70 521 прим. літератури. Це - навчальна, наукова, науково-методична, довідкова, художня література, мультимедійні матеріали. Фонд електронних видань складає 3 274 прим. Це – підручники, навчальні посібники та інші матеріали, розроблені провідними навчальними закладами країни. Щорічно надходить 169 найменувань газет і журналів, багато з яких в електронному варіанті.

Фонд електронних видань. Бібліотека як структурний підрозділ вищого навчального закладу активно включена у процес самостійної роботи студентів. Суттєвим чинником в цьому напрямку є організація доступу до внутрішніх електронних ресурсів інституту та до зовнішніх світових баз даних, формування фондів електронних документів. Фонд електронних видань бібліотечного комплексу ММІРЛ Університету „Україна” складає 3274 прим. Це — підручники, навчальні посібники, розроблені провідними навчальними закладами країни, методичні та інші матеріали, необхідні для навчального процесу. Електронний матеріал систематизовано по спеціальностях ВНЗ і розташовано для користування на внутрішньому сайті університету.

Довідково-бібліографічний апарат. У бібліотеці широко представлена довідкова література різноманітної тематики: фахові енциклопедії, тлумачні, термінологічні словники, загальні та спеціальні довідники, статистичні збірники, збірники законів та коментарі до них, путівники та географічні атласи. Активно використовується система каталогів і картотек:

  • алфавітний каталог;
  • систематичний каталог;
  • систематична картотека статей;
  • картотека дипломних робіт;
  • картотека електронних видань;
  • науковий потенціал викладачів ММІРЛ.

Науково-методична робота. Значне місце в роботі бібліотеки займає складання бібліографічних списків, покажчиків, підготовка методичних буклетів, листівок, складання посібників поточної бібліографії:

  • "Науковий потенціал викладачів ММІРЛ "Україна": Бібл.покажчик літератури: В 3-х вип.;
  • "Інвалідам - наші увагу, турботу, час": Бібл.покажчик літератури;
  • "Виховання молоді у вищому навчальному закладі": Бібл.покажчик літератури;
  • "Методичні рекомендіції щодо підготовки реферату, курсової, дипломної роботи" - буклети.

Інформаційна робота. Бібліотека проводить Дні інформації на кафедрах, дні спеціаліста у студентських групах, уроки бібліотечно-бібліографічних знань, готує бюлетені нових надходжень літератури та журнальних статтей, інформаційні списки літератури, в читальних залах і аудиторіях оформлюються книжкові виставки і перегляди.

Робота з інвалідами. У ММІРЛ навчаються студенти з вадами слуху, зору, з порушенням опорно-рухового апарату. Завдання бібліотеки – забезпечити рівний доступ усіх читачів до інформації, незалежно від фізичних можливостей. Для таких читачів поширені інформаційні довідки, консультації по телефону, активніше використовується фонд електронних підручників, розробляються форми обслуговування користувачів у віддаленому доступі.

Просвітницька робота. Співробітники бібліотеки готують літературні вечори, акції, бесіди, що сприяє підвищенню духовності студентської молоді, вихованню патріотичних почуттів, запрошують до співпраці соціальних працівників, лікарів, фахівців різних спеціальностей.

Кiлькiсть переглядiв: 303

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.