Підписатися на RSS

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

наукових досліджень на 2015-2017 р.р.

№ з/п Тематика НДР Керівники, виконавці Термін виконання
І. ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ТЕМА: Розробка та впровадження в навчальний процес сучасних методів і технологій навчання та виховання людей з особливими потребами
1 Формування стійкої мотивації досягнення успіху дітей з інвалідністю через інклюзивну освіту Виконавець: Антонова В.М., асистент кафедри психології 2015-2017
2 Нейропсихологічний підхід як засіб оптимізації інклюзивної освіти студентів з інвалідністю Виконавець: Базика Є.Л., доцент кафедри психології 2015-2017
ІІ. ЮРИДИЧНІ НАУКИ
3 Кримінально-правова охорона нормативної діяльності органів та установ пенітенціарної служби України Орел Ю.В., доцент кафедри правознавства 2015
4 Розмежування компетенції між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Кравченко Ю.В., ст. викладач 2015-2017
ІІІ. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
5 Управління інноваційними процесами на підприємствах ресторанного господарства Стиценко О.В., асистент кафедри готельно-ресторанної справи 2015-2016
6 Методичні основи формування і розвитку національних парків Чичкалюк Т.О., к.е.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи 2015
7 Стратегічні засади управління організаціями в умовах економічної нестабільності Гладій Л.О., асистент кафедри фінансів і кредиту 2015-2017
8 Методика бухгалтерського обліку в аграрному секторі Пантелєєв В.Д., д.е.н., проф., Маркіна Л.Ю., доцент кафедри фінансів і кредиту 2015-2017
9 Розробка моделі управлінського обліку на промислових підприємствах Ганганов В.М., д.е.н., проф., Пипкіна Л.С., старший викладач кафедри фінансів і кредиту 2014-2017
10 Зміцнення конкурентоспроможності підприємства на основі реінжинірингу бізнес процесів Гаркуша О.М., д.е.н., професор, Сидорець Л.В., доцент кафедри фінансів і кредиту 2015-2017
11 Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу підприємствами на регіональному рівні (на прикладі Миколаївської області) Ляшенко В.В., ст. викладач кафедри менеджменту 2015-2016
IV. ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
12 Регулятивна функція здоров’я в структурі життєвих домагань підлітків Дроботун О.С., ст. викладач кафедри психології 2015
V. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
5.1. ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ
13 Розробка програмного забезпечення роботизованої хірургічної системи Кічігін Ю.В., ст. викладач кафедри комп’ютерної інженерії 2015-2017
14 Розробка оптичних процесорів для сучасних комп’ютерів Гроза А.Д., к.ф.-м.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії 2015-2017
VI. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
15 Психолого-педагогічні аспекти розвитку підприємливого мислення студентів ВНЗ Шлепньов А.М., ст. викладач кафедри менеджменту 2015-2016
16 Розвиток професійної освіти на Півдні України до 1917 р. Василевич А.В., ст. викладач кафедри педагогічної освіти 2015-2017
17 Теоретико-методологічні основи фізичного виховання студентів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи Довгань Н.Ю., доцент кафедри фізичного виховання 2014-2015
VІI. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
18 Поетика української мемуарної прози початку ХІХ ст. Корпанюк М.П., д.філол.н., професор, Кандюк-Лебідь С.В., асистент кафедри журналістики 2015-2016

ПЛАН

проведення науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів на 2015 рік

Тема конференції (семінару) Місто та термін проведення Кількість учасників
І. Університетські конференції
Інноваційні технології в організації готельно-ресторанного та туристичного бізнесу м. Миколаїв, березень 50
Сучасні економічні проблеми суспільства м. Миколаїв, квітень 60
Прикладний характер вивчення дисциплін економічного профілю як чинник підвищення інтересу студентів до самостійного здобуття знань м. Миколаїв, грудень 40
ІІ. Семінари
Формування відкритого середовища професійної діяльності викладачів на основі сучасних засобів соціально-педагогічного сервісу м. Миколаїв, квітень 30
Науково-практичний семінар «Як і для чого шукати роботу на літо?» м. Миколаїв, травень 50
Європейські кваліфікаційні рамки (ERK) та інструменти їх реалізації в програмі Horyzont 2020 м. Миколаїв, вересень 35
Програма діяльності структурних фондів ЄС та їх зорієнтованість на Україну м. Миколаїв, жовтень 30
Сприяння підвищенню стандартів професійної етики журналістської спільноти України м. Миколаїв, листопад 25
Використання сучасних інформаційних технологій для підтримки навчального середовища м. Миколаїв, щомісяця (останній четвер місяця) 30
ІІІ. Інтернет-конференції
Використання сервісів Веб 2.0 для організації самостійної діяльності студентів м. Миколаїв, березень
Використання методу проектів для організації самостійної роботи студентів м. Миколаїв, березень
Проблеми та перспективи розвитку економічних систем в умовах глобальної нестабільності м. Миколаїв, листопад
IV. Круглі столи
Круглий стіл за участю обласного центру зайнятості, обласного фонду інвалідів, міського департаменту соціального захисту населення та інших організацій, які працюють з молоддю з особливими потребами, з проблем їх навчання та працевлаштування м. Миколаїв, березень 40
Розвиток туризму та краєзнавства в Миколаївській області: стан, проблеми, перспективи м. Миколаїв, березень-квітень 50
Сучасні ІТ-технології в освіті м. Миколаїв, листопад 30
Круглий стіл у рамках святкування дня студента: «Мій вклад у розбудову суверенної та демократичної України», «Разом будуємо нашу Україну» м. Миколаїв, листопад 30
Наукові читання до дня української писемності і мови: «Мова як чинник національної безпеки України» м. Миколаїв, 9 листопада 50
V. Студентські конференції
Студентська науково-практична конференція «Мій науковий дебют» м. Миколаїв, вересень, листопад 50
Студентська наукова конференція «Культура і природа» м. Миколаїв, червень 50
Кiлькiсть переглядiв: 316

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.