Підписатися на RSS

Економіка

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Фахівці напряму підготовки 051 «ЕКОНОМІКА» спроможні виконанувати професійні функції за одним або кількома з наступних видів економічної діяльності:

Бакалавр

 • Діяльність у сфері інформатизації: консультації з питань інформатизації, створення програмного забезпечення; обробка даних, робота з базами даних
 • Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук (у частині, що стосується економіки, статистики, організації та управління)
 • Послуги, що надаються переважно юридичним особам: діяльність у сфері бухгалтерського обліку, дослідження ринку та вивчення суспільної думки, консультації з питань комерційної діяльності та управління
 • Державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі: діяльність у сфері статистики та соціології, курирування діяльності у сфері економіки
 • Діяльність, віднесена до компетенції держави: міжнародні відносини, функціонування та підтримка інформаційних служб
 • Навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти
 • Оптова торгівля офісною та комп'ютерного технікою
 • Спеціалізована роздрібна торгівля комп'ютерами, стандартним програмним забезпеченням та пристроями для зняття інформації з каналів зв'язку
 • Здавання під найм офісного устаткування та комп'ютерної техніки

Магістр

 • Фахівці державної служби
 • Економісти
 • Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів
 • Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємства та раціоналізації виробництва
 • Викладачі середніх навчальних закладів
 • Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
 • Керівники підрозділів комп’ютерних послуг
 • Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання
 • Наукові співробітники (обчислювальні системи)
 • Керівники підрозділів комп’ютерних послуг
 • Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі
 • Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні
 • Розробники обчислювальних систем
 • Адміністратори бази даних

ВИПУСКНИКИ - БАКАЛАВРИ МАЮТЬ ПРАВО ПРАЦЮВАТИ:

 • техніками з підготовки виробництва;
 • техніками з планування;
 • техніками-програмістами;
 • фахівцями з фінансово-економічної безпеки;
 • адміністративними помічниками;
 • референтами;
 • помічниками керівників підприємств;
 • помічниками керівників малих підприємств;
 • організаторами діловодства;
 • дослідниками ринку та суспільної думки;
 • консультантами у сфері комерційної діяльності;
 • дослідниками та розробниками в галузі соціальних та гуманітарних наук;
 • у сфері підтримки інформаційних служб.

ВИПУСКНИКИ – МАГІСТРИ МАЮТЬ ПРАВО ПРАЦЮВАТИ:

 • економістами-статистиками;
 • науковими співробітниками (обчислювальні системи);
 • науковими співробітниками (галузь обчислень);
 • інженерами із застосування комп'ютерів;
 • асистентами;
 • викладачами вищих навчальних закладів;
 • викладачами професійних навчально-виховних закладів;
 • учителями середніх навчально-виховних закладів;
 • викладачами спеціалізованих навчальних закладів;
 • викладачами (методи навчання);
 • методистами з економічної освіти;
 • консультантами з ефективності підприємництва;
 • фахівцями з ефективності підприємництва;
 • експертами з питань комп'ютеризації;
 • спеціалістами державної служби (в органах виконавчої влади сфери
 • інформатизації);
 • науковими співробітниками (економіка);
 • економістАМИ;
 • економістами обчислювальних (інформаційно-обчислювальних) центрів;
 • консультантами з економічних питань;
 • оглядачами з економічних питань;
 • економістами з бухгалтерського обліку та аналізу господарської
 • діяльності;
 • економістами з договірних та претензійних робіт;
 • економістами з планування;
 • економістами з фінансової роботи;
 • адміністраторами (бази даних, доступу (груповий), задач, системи).
Перелік дисциплін, що вивчаються

Бакалавр

 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Вища математика
 • Економічна кібернетика
 • Економіко-математичне моделювання
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Гроші та кредит
 • Фінанси
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Міжнародна економіка
 • Національна економіка
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
 • Моделювання економіки
 • Інформаційний бізнес
 • Інформаційні системи в економіці
 • Прикладні задачі моделювання економічних процесів

Магістр

 • Сучасні економічні теорії
 • Фінансовий менеджмент
 • Моделювання економічної динаміки
 • Моделювання системних характеристик в економіці
 • Управління проектами інформатизації
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Математичні моделі трансформаційної економіки
 • Корпоративне управління
 • Моделі і методи прийняття рішень
 • Інтелектуальна власність
 • Педагогіка вищої школи
 • Автоматизація робочого місця
 • Електронна комерція
 • Стратегічне управління

ОСОБЛИВОСТІ КАФЕДРИ

В нашому інституті здійснюється підготовка фахівців для різних сфер сучасної економіки. Сьогодні наші випускники одержують дипломи бакалаврів та магістрів з економіки – економістів нової формації, економістів-аналітиків. Навчаючись за спеціальністю "Економіка", ви потрапите в цікавий світ економіки, відкриєте для себе секрети сучасної фінансової та банківської діяльності, опануєте мистецтво менеджменту і маркетингу, поринете в загадкові лабіринти комп'ютерних мереж і прогресивних інформаційних технологій. За час навчання ви отримаєте фундаментальну математичну, комп'ютерну та економічну підготовку, практичні навички в галузі інформатизації і бізнес-процесів та їх аналізу. Таким чином, ми надаємо вам унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі багатогранні сучасні знання економіста і математика, програміста й аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу. Одержавши диплом зі спеціальності "Економіка", ви станете професіоналом у таких галузях:

 • Аналізу та прогнозування фінансово-економічних ситуацій
 • Управління економічними об'єктами у ринкових умовах
 • Ефективного дослідження ринку і системи ціноутворення
 • Прийняття неординарних управлінських рішень
 • Експлуатації інформаційних систем та прикладного програмного забезпечення

За кафедрою закріплені 4 лабораторії: обчислювальної мікропроцесорної техніки, комп'ютерної електроніки та схемотехніки, системного програмного забезпечення, об'єктно-орієнтованого програмування систем, комп'ютерних мереж та Інтернет. Кафедра економічної кібернетики та комп’ютерних систем і мереж веде цикл дисциплін із природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, цикл вибіркових навчальних дисциплін, зокрема: Фізика, Теорія електричних кіл, Комп’ютерна електроніка, Логіка та формальні системи, Комп’ютерні системи, Автоматизація проектування комп’ютерних систем, Організація баз даних.

Наукова діяльність кафедри охоплює комп’ютерну інженерію з особливим натиском на програмне забезпечення. Зокрема, пріоритетними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є: нанотехнології в сучасних комунікаціях, шляхи підвищення швидкодії мікропроцесорних систем, проблеми удосконалення програм драйверів.

При навчанні студентів, виконанні ними курсових робіт та проектів та проходженні практики їх намагаються залучити до вирішення актуальних науково-дослідних задач.

При кафедрі діє науковий гурток комп’ютерних технологій, основним напрямком діяльності якого є розробка програмного забезпечення учбового процесу. При цьому працівники кафедри як роблять постановку задачі, так і ефективно включаються у процес дослідження. Отримані результати презентуються на конференціях (у тому числі студентських та міжнародних) і ефективно обговорюються.

Кiлькiсть переглядiв: 223

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.