Підписатися на RSS

Фінанси, банківська справа та страхування

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Світом правлять фінансисти! Хотілося б, щоб ті, хто управлятиме фінансами у майбутньому, робили це грамотно.

«Фінанси, банківська справа та страхування» - це сучасна і престижна спеціальність в умовах ринкової економіки і бізнесу, володіючи якою Ви без проблем знайдете своє місце у професійній діяльності!

Фінансист - фахівець, який вільно володіє фінансовими законами, що допомагають правильно та ефективно розпоряджатись фінансовими ресурсами підприємств та особистими грошовими коштами у приватному житті.

Кожна людина стикається в житті з такими категоріями, як гроші, бюджет, податки, позика, відсотки, інфляція. Але в сучасному середовищі не кожен може вміло організувати грошові відносини й уникати фінансові кризи.

Тому наша мета – відкрити студентам секрети професії фінансиста та допомогти стати висококваліфікованими фахівцями, на підприємствах і в установах державної форми власності, у фінансово-кредитній сфері, чи на недержавних підприємствах різних галузей.

В умовах ринкової економіки фінансист перетворюється на одну з провідних фігур на підприємстві. Він відповідальний за постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності вибору того чи іншого способу їх вирішення. Причому, досить часто існують різні варіанти назви цієї посади: «фінансист», «фінансовий менеджер», «менеджер із управління фінансами». Фінансовий менеджер часто входить до складу вищого управлінського персоналу фірми, оскільки бере участь у вирішенні найбільш важливих питань щодо управління фінансовими потоками.

Справжній фінансист повинен знати:
 • постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші матеріали з організації фінансової роботи;
 • економічні аспекти діяльності підприємства;
 • порядок складання фінансових програм, кредитних заявок і кошторисів;
 • нормування оборотних активів;
 • правила довгострокового та короткострокового кредитування підприємства, нарахування та сплати платежів до державного та місцевого бюджетів;
 • порядок формування грошових фондів, фінансування капітального будівництва, ремонту та планування витрат на технічне переоснащення підприємства;
 • порядок фінансових розрахунків;
 • порядок і строки складання звітності про фінансову діяльність підприємства;
 • основи організації виробництва, праці та управління;
 • трудове законодавство.

Рахувати гроші — це математика! Робити гроші — це мистецтво!

Якщо Ви повні сил і здорових амбіцій, а свою професію пов'язуєте з банківською сферою, то на питання, де здобути освіту з банківської справи, відповідь проста — в Університеті “Україна”, який надає реальну можливість отримати диплом державного зразка та ще під час навчання почати свою кар'єру в банку!

Випускник університету — це висококваліфікований фахівець, який може виконувати в банківській установі операції із залучення грошових ресурсів до банку, розміщення їх у кредити юридичних і фізичних осіб, у цінні папери, іноземну валюту, нерухоме майно тощо. При цьому фахівець зобов'язаний забезпечувати отримання банком прибутків, керувати діяльністю банківської установи, зберігати банківську таємницю.

З переходом української економіки на ринкові умови господарювання інтерес абітурієнтів до банківської справи значно підвищився. Пояснюється це кількома чинниками:

 1. банки стали нервовими вузлами економіки і “локомотивом реформ”, тому працювати в них престижно;
 2. щоденно маючи справу із працівниками різних підприємств, організацій чи установ (а без банку вони обійтися не можуть) та отримуючи від них різноманітну інформацію, банківські працівники дуже швидко розвиваються як фахівці, котрі можуть працювати у будь-яких структурах;
 3. високий рівень оплати праці банківських працівників.

Спеціалісти з банківської справи: займаються організацією кредитних та депозитних операцій, здійснюють розрахункове обслуговування виробничої та інвестиційної діяльності підприємств і організацій, контролюють їх фінансову діяльність, працюють економістами, бухгалтерами, іншими працівниками секторів економіки, де проводяться грошові, кредитні та інші банківські операції.

БАНКІР !!! Майбутнє за тобою, за твоїми знаннями, за твоїм творчим потенціалом! У цьому запорука руху до прогресу нашої держави, здійснення твоїх життєвих намірів і планів, твого особистого успіху!

Якщо Ваша мета - створити кар'єру в банківській сфері, якщо Ви прагнете самореалізації - ця спеціальність саме для вас!

Перелік майбутніх посад
 • керівник структурного підрозділу банку;
 • керівник або заступник керівника економічного управління;
 • керівник або заступник керівника управління по контролю за діяльністю
 • територіальних підрозділів банку;
 • спеціаліст управління платіжних карток;
 • спеціаліст-економіст валютного відділу;
 • спеціаліст кредитного відділу;
 • фахівець сектору залучення клієнтів;
 • економіст чи консультант з економічних та фінансових питань;
 • економіст спеціалізованих кредитно-фінансових установ;
 • старший касир, контролер-касир;
 • науковий співробітник;
 • викладач.
Термін навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Молодший спеціаліст

 • 3 роки (на базі 9 класів);
 • 2 роки (на базі 11 класів)

Бакалавр

 • 1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);
 • 4 роки (на базі 11 класів)

Магістр або спеціаліст – 1 рік.

Фінанси - це величезний океан можливостей

Якщо в Вас живуть одночасно й аналітик, і математик, і практик, і трохи авантюрист, - обирайте спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування"!

Фінансові спеціальності в сучасних умовах господарювання отримали статус престижних і їх послуги потребують державні, комерційні, банківські структури, інвестиційні, страхові компанії.

Освітньо-професійні напрямки діяльності фінансиста:

 • фінансово-кредитний
 • податково-бюджетний
 • інвестиційний
 • нормативно-методичний
 • страховий
 • зовнішньоекономічний

Місце професійної діяльності фахівців з фінансів, банківської справи та страхування:

 • державні органи територіального і муніципального рівня
 • банки, біржі, фінансові та страхові компанії, інвестиційні фонди
 • економічні і фінансові служби підприємств та організацій

Випускник, який одержав освіту за фахом “Фінанси, банківська справа та страхування”, може працювати на таких посадах:

 • фінансист
 • економіст
 • ревізор
 • аудитор
 • фінансовий аналітик
 • фінансовий менеджер
 • консультант
 • інспектор
 • агент
 • науковий співробітник
 • викладач

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ

Основу освітньої програми підготовки майбутніх фінансистів складають гуманітарні, соціально-економічні та професійно-орієнтовані дисципліни. Поряд із нормативними дисциплінами студенти вивчають низку дисциплін за власним вибором.

Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”:
 1. Філософія
 2. Культурологія
 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 4. Правознавство
 5. Історія України
 6. Соціологія
 7. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 8. Історія української культури
 9. Політологія
 10. Комунікативний менеджмент
 11. Політична економія
 12. Вища математика
 13. Інформатика та комп'ютерна техніка
 14. Статистика
 15. Економіка підприємства
 16. Фінанси підприємств
 17. Бухгалтерський облік
 18. Екологія
 19. Безпека життєдіяльності
 20. Мікроекономіка
 21. Макроекономіка
 22. Банківська система
 23. Облік в банках
 24. Податкова система
 25. Фінанси
 26. Гроші і кредит
 27. Бюджетна система
 28. Облік у бюджетних установах
 29. Фінансовий облік
 30. Казначейська справа
 31. Основи охорони праці
 32. Фінансовий аналіз
 33. Страхування
 34. Інформаційні системи та технології
 35. Менеджмент
Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”:
 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Історія України
 3. Історія української культури
 4. Іноземна мова
 5. Філософія
 6. Політологія
 7. Комунікативний менеджмент
 8. Правознавство
 9. Психологія
 10. Педагогіка
 11. Етикет (за професійним спрямуванням)
 12. Педагогічна майстерність
 13. Педагогічна психологія
 14. Методика викладання (за професійним спрямуванням)
 15. Інформатика та комп’ютерна техніка
 16. Політична економія
 17. Мікроекономіка
 18. Макроекономіка
 19. Історія економіки та економічної думки
 20. Вища математика
 21. Теорія ймовірностей
 22. Математична статистика
 23. Оптимізаційні методи і моделі
 24. Безпека життєдіяльності
 25. Основи охорони праці
 26. Економіка підприємства
 27. Менеджмент
 28. Операційний менеджмент
 29. Організація виробництва
 30. Маркетинг
 31. Маркетингова товарна політика
 32. Маркетингове ціноутворення
 33. Гроші та кредит
 34. Фінанси
 35. Бухгалтерський облік
 36. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 37. Міжнародна економіка
 38. Статистика
 39. Регіональна економіка
 40. Банківська система
 41. Облік в банках
 42. Бюджетна система
 43. Облік у бюджетних установах
 44. Страхування
 45. Податкова система
 46. Фінанси підприємств
 47. Фінансовий ринок
 48. Інвестування
 49. Соціологія
Дисципліни спеціалізацій

Пакет № 1

 1. Фінансовий облік
 2. Управлінський облік
 3. Звітність підприємств
 4. Аудит
 5. Логістика
 6. Поведінка споживачів
 7. Маркетингові дослідження
 8. Маркетинг промислового підприємства
 9. Маркетингові комунікації
 10. Маркетинг послуг
Дисципліни спеціалізацій

Пакет№2

 1. Теоретичні основи товарознавства
 2. Організація торгівлі
 3. Менеджмент готельно-ресторанного господарства
 4. Організація ресторанного господарства
 5. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 6. Підприємницька діяльність (за професійним спрямуванням)
 7. Маркетинг готельно-ресторанного господарства
 8. Стандартизація, сертифікація та метрологія
 9. Управління якістю продукції і послуг
Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”:
 1. Інтелектуальна власність
 2. Цивільний захист
 3. Охорона праці в галузі
 4. Фінансовий менеджмент
 5. Бюджетний менеджмент
 6. Соціальне страхування
 7. Податковий менеджмент
 8. Ринок фінансових послуг
 9. Управління фінансовою санацією підприємства
 10. Місцеві фінанси
Дисципліни спеціалізації «Менеджмент»
 1. Менеджмент організацій
 2. Корпоративне управління
 3. Управління проектами
 4. Інвестиційний менеджмент
Дисципліни спеціалізації «Маркетинг»
 1. Стратегічний маркетинг
 2. Рекламний менеджмент
 3. Маркетинговий менеджмент
Дисципліни спеціалізації «Банківська справа»
 1. Маркетинг у банку
 2. Кредитування і контроль
 3. Проектне фінансування
 4. Інвестиційне кредитування
Дисципліни спеціалізації «Облік і оподаткування»
 1. Організація обліку
 2. Звітність підприємства
 3. Фінансовий аналіз
 4. Облік ЗЕД
Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”:
 1. Інтелектуальна власність
 2. Цивільний захист
 3. Охорона праці в галузі
 4. Стратегічне управління
 5. Фінансовий менеджмент
 6. Менеджмент персоналу
 7. Міжнародний менеджмент
 8. Ринок фінансових послуг
 9. Управління фінансовою санацією підприємства
Дисципліни спеціалізації «Менеджмент»
 1. Менеджмент організацій
 2. Корпоративне управління
 3. Управління проектами
 4. Інвестиційний менеджмент
Дисципліни спеціалізації «Маркетинг»
 1. Стратегічний маркетинг
 2. Рекламний менеджмент
 3. Маркетинговий менеджмент
Дисципліни спеціалізації «Банківська справа»
 1. Маркетинг у банку
 2. Кредитування і контроль
 3. Проектне фінансування
 4. Інвестиційне кредитування
Дисципліни спеціалізації «Облік і оподаткування»
 1. Організація обліку
 2. Звітність підприємства
 3. Фінансовий аналіз
 4. Облік ЗЕД

ОСОБЛИВОСТІ КАФЕДРИ

Спеціалізація

Навчальний план освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» передбачає дві спеціалізації: «Казначейська справа» та «Правове регулювання економічної діяльності», за якими студент має можливість поглиблено вивчити державне регулювання діяльності підприємств різних форм власності.

Магістерська програма з фінансового менеджменту надає знання та практичні навички у сфері управління фінансовими потоками та фінансового аналізу діяльності підприємств, а вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» дозволяє набути навичок викладання у вищих навчальних закладах.

Пільги та переваги у навчанні

За відмінне навчання, особливі успіхи у науковій роботі та активну участь у громадському та культурному житті інституту студенти отримують стипендії міського голови, а також підприємств і організацій, із якими співпрацює інститут, ректорат інституту встановлює пільги при оплаті за навчання у розмірі від 10% до 50%.

Практика

Згідно навчального плану інститут забезпечує не тільки теоретичну, а й практичну підготовку майбутніх фахівців. Для цього студенти всіх курсів проходять підготовку на базах практики.

Мета практики полягає в тому, щоб студенти закріпили і поглибили свої теоретичні знання та здобули навички самостійної практичної роботи у сфері управління фінансами.

У процесі проходження практики студенти повинні ознайомитися зі структурою підприємства – бази практики, організацією і методами роботи спеціалістів із фінансів. Під час перебування на практиці студент здійснює збір матеріалів для написання дипломної роботи.

БАЗИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
 • Державне підприємство НПКГТС «Зоря - Машпроект»
 • ВАТ «Дамен Шипярдс Океан»
 • Фінансова компанія «Фіорд»
 • Селянське фермерське господарство «Воля»
 • УДП поштового зв’язку «Укрпошта», Миколаївська дирекція
 • ПСП «Червона калина»
 • ТОВ «Коровай»
 • ВАТ «Хлібоприймальне підприємство»
 • ВАТ «Миколаївбудтранс»
 • Миколаївське учбово-виробниче підприємство Українського товариства глухих «Д»
 • ПП «АВТО-НІР» “AVTO-NIR”
 • ВАТ «АВТОПРОДСЕРВІС»
 • ТОВ «САМБА НИКОЛАЕВ»
 • Миколаївська філія КБ «Укрсіббанк»
 • Миколаївська філія ЗАТ КБ «Приватбанк»
 • Миколаївська філія САКБ «Імексбанк»
 • Миколаївська філія АКБ «Правекс банк»
 • Миколаївська філія АКБ «Надра»
 • Миколаївська філія АТ «Індекс-банк»
 • Миколаївська філія ТОВ «Укрпромбанк»
Кiлькiсть переглядiв: 1397

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.