Підписатися на RSS

Комп'ютерна інженерія

У процесі навчання велика увага приділяється вивченню і проектуванню апаратної частини комп'ютерних систем і комп'ютерних мереж. У той же час велика увага приділяється також вивченню і проектуванню програмного забезпечення як системного, так і прикладного.

Студенти спеціальності «Комп'ютерна інженерія» мають змогу вивчати такі базові комп'ютерні дисципліни, як «Архітектура комп'ютерів», «Операційні системи», «Програмування», «Комп'ютерні мережі» та багатьох інших.

З широким застосуванням обчислювальної техніки різних рівнів проводяться практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Чисельні методи», «Системи управління базами даних», «Моделювання», «Операційні системи», «Комп'ютерна графіка», «Програмування мовою С» та інші.

Узагальненим об'єктом діяльності фахівці є технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення комп'ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення та їх компонент.

Фахівець з цієї спеціальності підготовлений до робіт, пов'язаних із:

 • виробництвом електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • монтажем та ремонтом електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • створенням програмного забезпечення; роботами з базами даних;
 • технічним обслугованням та ремонтом комп'ютерної техніки.

Основний наголос останні роки робиться на посиленому використанні в навчальному процесі сучасної електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Заняття проводяться в чотирьох великих комп'ютерних класах, де встановлено найсучасніші персональні комп'ютери Pеntium.


Навчання на факультеті - це:

 • ґрунтовна освіта в галузі радіотехніки, електронних апаратів та комп'ютерної інженерії;
 • володіння сучасними комп'ютерними технологіями і САПР;
 • знання сучасних економічних процесів у народному господарстві, вміння
 • орієнтуватись у ринковому просторі;
 • здатність працювати в різних галузях народного господарства;
 • можливість продовження освіти у провідних навчальних закладах України.

Випускники з цієї спеціальності підготовлені до роботи в таких галузях:

 • технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;
 • виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • монтаж та ремонт ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • консультації з питань інформатизації, консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів;
 • діяльність у сфері інформатизації;
 • консультації з питань програмного забезпечення і пов’язаного з ним технічного забезпечення.
Перелік майбутніх посад

ВИПУСКНИКИ ОКР "молодший спеціаліст" МАЮТЬ ПРАВО ПРАЦЮВАТИ:

 • керівником підрозділу комп'ютерних послуг;
 • технічним фахівцем у галузях електроніки та телекомунікацій;
 • оператором електроно-обчислювальної техніки;
 • електромеханіком та електромонтажником;
 • монтажником електронного устаткування;
 • начальником зміни обчислювального центру;
 • техніком обчислювального центру;
 • техніком з налагодження приладів, апаратури та систем автоматичного контролю;
 • техніком з налагодження технологічного устаткування;
 • техніком з регулювання радіоелектронної апаратури та приладів;
 • монтажником радіоелектронної апаратури та приладів;
 • слюсарем-механіком з радіоелектронної апаратури.

ВИПУСКНИКИ ОС "бакалавр" МАЮТЬ ПРАВО ПРАЦЮВАТИ:

 • техніком-конструктором;
 • лаборантом;
 • техніком-програмістом;
 • оператором ЕОМ;
 • адміністратором (баз даних, доступу, задач, системи);
 • аналітиком з комп'ютерних систем, банку даних;
 • інженером комп'ютерних систем;
 • інженером з програмного забезпечення;
 • конструктором з комп'ютерних систем;
 • розробником комп'ютерних програм;
 • інженером-програмістом;
 • програмістом прикладним;
 • програмістом системним;
 • спеціалістом комп'ютерного відділу;
 • техніком-електронником;
 • техніком-програмістом;
 • інженером-системотехніком.

Особливості кафедри

За кафедрою закріплені 4 лабораторії: обчислювальної мікропроцесорної техніки, комп'ютерної електроніки та схемотехніки, системного програмного забезпечення, об'єктно-орієнтованого програмування систем, комп'ютерних мереж та Інтернет. Кафедра економічної кібернетики та комп’ютерних систем і мереж веде цикл дисциплін із природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, цикл вибіркових навчальних дисциплін, зокрема: Фізика, Теорія електричних кіл, Комп’ютерна електроніка, Логіка та формальні системи, Комп’ютерні системи, Автоматизація проектування комп’ютерних систем, Організація баз даних.

Наукова діяльність кафедри охоплює комп’ютерну інженерію з особливим акцентом на програмне забезпечення. Зокрема, пріоритетними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є: нанотехнології в сучасних комунікаціях, шляхи підвищення швидкодії мікропроцесорних систем, проблеми удосконалення програм драйверів.

При навчанні студентів, виконанні ними курсових робіт та проектів, проходженні студентами практики їх намагаються залучити до вирішення актуальних науково-дослідних завдань.

При кафедрі діє науковий гурток комп’ютерних технологій. Основні напрямки діяльності гуртка - розробка програмного забезпечення учбового процесу. При цьому працівники кафедри як виконують постановку задачі, так і ефективно включаються у процес дослідження. Отримані результати презентуються на конференціях (у тому числі студентських та міжнародних) і ефективно обговорюються.

Кiлькiсть переглядiв: 273

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.