Підписатися на RSS

Право

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Сфера діяльності фахівця з правознавства пов'язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного та народного права. Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідний рівень професійної культури.

Фахівець-правознавець повинен уміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні дослідження; давати кваліфіковані висновки та консультації.

Високий рівень професійної культури дозволяє фахівцю-юристу пропагувати правові знання і здійснювати правове виховування громадян, проводити роботу з дотримання законності, зміцнення правопорядку.

Диплом із правознавства дає можливість здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність, працювати в установах юстиції та суду, правоохоронних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, займати посади юрисконсульта, інспектора митної, кадрової, податкової служби, спеціаліста органів РАГСу.

Юристи потрібні завжди і всюди. Тим більше тепер, коли ми будуємо правову державу.

МАЙБУТНЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Диплом із правознавства дає можливість здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність, працювати в судових установах, правоохоронних органах, займати посади юрисконсульта, інспектора митної служби, спеціаліста органів РАГСу та кадрової служби.

Сфера діяльності фахівця з правознавства пов`язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування націанального та міжнародного права та потребує майстерного вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідного рівня професійної культури. Фахівець-юрист повинен уміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативно-правові акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні дослідження, давати кваліфіковані висновки та консультації.

Високий рівень професійної культури дозволяє фахівцю-юристу пропагувати правові знання і здійснювати правове виховання громадян; проводити роботу з дотримання законності, зміцнення правопорядку.

Наші випускники мають право:

 • здійснювати адвокатсьу та нотаріальну діяльність;
 • працювати в судових установах, правоохороних органах;
 • займати посади юрист-консульта, інспектора митної служби;
 • займати посади спеціаліста РАГСу та кадрової служби.
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ
Дисципліни рівня «бакалавр»

Нормативні дисципліни

Цикл гуманітарних дисциплін:

 • Філософія
 • Етика й естетика
 • Релігієзнавство
 • Культурологія
 • Логіка
 • Психологія
 • Фізичне виховання
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Політологія
 • Історія України
 • Соціологія
 • Екологія
 • Основи економічної теорії

Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

 • Юридична деонтологія
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Історія вчень про державу і право
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Конституційне право України
 • Державне право зарубіжних країн
 • Адміністративне право
 • Фінансове право
 • Цивільне та сімейне право
 • Кримінальне право
 • Трудове право
 • Екологічне право
 • Кримінальний процес
 • Цивільний процес
 • Криміналістика
 • Міжнародне право
 • Основи інформатики й обчислювальної техніки
 • Безпека життєдіяльності
 • Охорона праці
 • Державне будівництво та місцеве самоврядування
 • Аграрне право
 • Основи римського приватного права
 • Латинська мова
 • Професійна етика юриста
 • Адміністративний процес
 • Адміністративна відповідальність
 • Житлове право
 • Адвокатура України
 • Господарський процес
 • Нотаріат України
 • Господарське право та законодавство

Вибіркові дисципліни

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу:

 • Правові основи інвестиційної діяльності
 • Біржове право
 • Банківське право
 • Міжнародне приватне право
 • Юридична конфліктологія
 • Судова медицина і психіатрія
 • Кримінально-виконавче право
 • Кримінологія
 • Право соціального забезпечення
 • Податкове право
 • Митне право
 • Комерційне право
 • Юридична психологія
 • Організація роботи з кадрами

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін вільного вибору студентом:

 • Основи економічної діяльності підприємств
 • Теорія доказів
 • Безпека бізнесу
 • Конкурентне право та антимонопольне законодавство
 • Ділове спілкування
 • Превентивна педагогіка
 • Соціальна психологія
 • Ораторське мистецтво
 • Основи менеджменту та маркетингу
 • Організація діловодства та силове діловодство
 • Судова бухгалтерія
 • Правова статистика
 • Громадські об’єднання в Україні
Дисципліни рівня «молодший спеціаліст»

Нормативні дисципліни

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

 • Основи філософських знань
 • Культурологія
 • Фізичне виховання
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Політологія
 • Історія України
 • Соціологія
 • Екологія
 • Основи економічної теорії
 • Безпека життєдіяльності

Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

 • Юридична деонтологія
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Історія вчень про державу і право
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Конституційне право України
 • Державне право зарубіжних країн
 • Адміністративне право
 • Фінансове право
 • Цивільне та сімейне право
 • Кримінальне право
 • Трудове право
 • Екологічне право
 • Кримінальний процесЦивільний процес
 • Криміналістика
 • Міжнародне право
 • Основи інформатики й обчислювальної техніки
 • Охорона праці
 • Державне будівництво та місцеве самоврядування
 • Аграрне право
 • Основи римського приватного права
 • Латинська мова
 • Професійна етика юриста
 • Адміністративна відповідальність
 • Житлове право
 • Адвокатура України
 • Господарський процес
 • Нотаріат України
Довідка про практику

Згідно навчальних планів спеціальності «Право» освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» та «бакалавр» практика передбачена для студентів I-IV курсів.

Забезпечення організації, проведення і підведення підсумків практики студентів регламентується Наказом Міністерства освіти і науки України №93 від 08.04.93, Положенням про наскрізні програми практик та програмами навчальних і виробничих практик.

Кожен вид бази практики характеризується паспортом практики та договорами про підготовку фахівців.

Базами проходження практики є:

 • Обласне управління юстиції в Миколаївській області;
 • Миколаївський місцевий суд військового гарнізону;
 • Господарський суд;
 • Районні суди;
 • Нотаріальні контори;
 • Навчально-науково виробничий підрозділ «Юридична клініка «Логос», де протягом семестру студенти підвищують рівень практичних знань, умінь і навичок зі спеціальності;
 • Практична форма занять у дитячому садку та школі «Гіпаніс-ЕОС».

Правовиховна година на тему:

«Відображення прав і обов'язків у сюжетах казок»

Участь брали студенти III курсу спеціальності «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: Платонова Катерина – ведуча, Даніялова Олена – Червона шапочка, Стричек Олександр – Вовк, Слинявий Олександр – Заєць, Каракалюк Віталій – Пес, Карманчук Ірина – Лисиця, Мостова Тетяна – Кішка, Закалашнюк Вадим – Кошеня, Пісоченко Володимир – Кошеня, Анциферова Марина, Соловйова Марина.

Науковий керівник — доцент кафедри Підберезних І.Є.

Мета: закріпити у дітей знання про деякі права людини (право на життя, майно, житло, любов близьких); сформувати бажання допомогти казковим героям, права яких порушують або намагаються це зробити злі сили. Гра розвиває пояснювальне мовлення, вміння фантазувати, творче мислення.

Програмовий зміст: навчити помічати соціальну несправедливість щодо казкових персонажів, дітей, а також мислити, робити припущення про напрям розвитку ситуації.

Отримані знання: право кожної дитини на життя, піклування, житло.

Набутті вміння: формулювати права дитини, орієнтуватися за картою-схемою казкової країни.

ОСОБЛИВОСТІ КАФЕДРИ

Спеціальність «Право» - це:

 • змога отримати престижну роботу;
 • можливість самореалізації в улюбленій справі та кар’єрний ріст;
 • прийняття правових рішень і здійснення юридичних дій;
 • захист своїх прав та інтересів у суспільстві;
 • формування високої правової культури громадянина;
 • гідний життєвий рівень людини і громадянина.
Наші випускники вміють:
 • здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність;
 • користуватись новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, мають відповідний рівень професійної культури;
 • тлумачити і застосовувати закони та інші нормативно-правові акти;
 • складати та оформлювати юридичні дослідження;
 • давати кваліфіковані висновки та консультації.
Наші випускники мають право:
 • здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність;
 • працювати в судових установах, правоохороних органах;
 • займати посади юрист-консульта, інспектора митної служби;
 • займати посади спеціаліста РАГСу та кадрової служби.
Кiлькiсть переглядiв: 265

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.