Підписатися на RSS

Соціальна робота

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Сьогоднішній світ – багатогранне суспільство. Попит на прогнозування економічних, політичних, демократичних процесів величезний.

Соціальна робота – надзвичайно важливий фах професійної діяльності, потреба в якій у державі буде збільшуватися. Цей факт відбиває зростаючу тенденцію гуманізації суспільства, перебудови його на засадах солідарності та соціальної підтримки людей, які її потребують.

З практичної точки зору соціальна робота готує кваліфікованого фахівця, що забезпечить якісну і швидку допомогу клієнтові на основі глибокого вивчення його життєвих проблем.

Соціальний працівник – це соціолог, соціальний психолог та менеджер, що налагоджує роботу з людьми із розрахунку на найбільш оптимальний соціальний результат.

Якщо Вам не байдуже майбутнє України, то ця спеціальність - саме для Вас!

Перелік майбутніх посад

Після закінчення навчання за спеціальністю “Соціальна робота” Ви будете мати право працювати:

 • в органах праці та соціального захисту населення;
 • у державних службах зайнятості;
 • у підрозділах органів виконавчої влади у справах сім'ї та молоді;
 • у пенсійному фонді України;
 • в закладах та установах громадсько-політичних організацій і партій;
 • у науково-дослідних установах;
 • керівником будинків-інтернатів;
 • директором або завідуючим секретарем страхової фірми;
 • директором центру професійної орієнтації молоді;
 • завідувачем або консультантом психолого-медико-педагогічної консультації;
 • керівником підрозділу в галузі освіти;
 • у навчально-освітніх закладах, спеціальних закладах, комісіях у справах неповнолітніх, центрах працевлаштування;
 • менеджером соціальної сфери;
 • у центрах вивчення громадської думки.
Більшість випускників зможуть:
 • удосконалювати свою професійну кваліфікацію, продовжуючи навчання у магістратурі та аспірантурі;
 • брати участь у реалізації міжнародних наукових проектів, у тому числі в межах наукових програм Tacis, Phare, Ford Foudation New York, Friendrich Naumann Stiftung in Polen, а також “Гельсінського фонду з прав людини”, стажуванні за кордоном.

Суспільна потреба в соціальній роботі зростатиме, а відповідні фахівці, підготовлені за цією спеціальністю, не лише знайдуть свій життєвий шлях, але і своїми зусиллями закладуть основи соціальної держави в Україні.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ

Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Культурологія
 • Політологія
 • Конституційне право України
 • Професійний етикет
 • Соціологія культури
 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент
 • Соціологія
 • Психологія
 • Педагогіка
 • Основи наукових досліджень
 • Культура мови
 • Правознавство
 • Країнознавство
 • Економічна теорія
 • Фізичне виховання
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей
 • Математична статистика
 • Інформатика
 • Екологія
 • Основи біології та генетики людини
 • Валеологія
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Конфліктологія
 • Ділова українська мова та редагування службових документів
 • Основи демографії
 • Порівняльна психологія
 • Практична психологія
 • Вступ до спеціальності
 • Філософія соціально-психологічних знань
 • Історія соціально-психологічних вчень
 • Загальні та сучасні соціологічні теорії
 • Основи наукового дослідження
 • Методика проведення соціологічних досліджень
 • Методологія та методи збору і аналіз соціологічної інформації
 • Математичні методи досліджень
 • Підготовка аналітичних звітів та публікацій
 • Соціологія та психологія особистості
 • Соціально-правовий захист населення
 • Соціальне забезпечення населення
 • Організація роботи соціальних служб
 • Соціальна структура суспільства та соціальна політика
 • Теорія та методика соціальної роботи
 • Соціальна статистика
 • Соціальна психологія
 • Соціологія праці
 • Соціологія управління
 • Соціологія масових комунікацій
 • Соціальна антропологія
 • Соціологія культури
 • Соціологія політики
 • Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності,основи охорони праці)
 • Експериментальна психологія
 • Юридична психологія
 • Інженерна психологія
 • Диференціальна психологія
 • Методика проведення психологічної експертизи
Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
 • Університетська освіта і Болонський процес
 • Основи риторики
 • Методи економічних та статистичних досліджень
 • Інформаційні системи та технології (за професійним спрямуванням)
 • PR та організація роботи з громадскістю
 • Менеджмент, соціологія та психологія організацій
 • Соціально-психологічна експертиза
 • Методологія проведення тренінгів (за професійним спрямуванням)
 • Педагогіка вищої школи
 • Психологія вищої школи
 • Соціологія глобалізації
 • Новітні та західні соціологічні теорії
 • Теорія суспільства
 • Психологія управління
 • Інноваційні технології (за професійним спрямуванням)
 • Інтелектуальна власність
 • Методика корекційної роботи
 • Соціальне страхування
Особливості спеціальності

На кафедрі створений і працює соціально-психологічний центр “Думка”.

Мета діяльності центру: активне проведення досліджень з психологічних, соціально-економічних, політичних, освітніх проблем, професійної орієнтації населення

Провідні завдання:

 • проведення соціологічних досліджень аналітичного та прикладного характеру;
 • розробка методичного забезпечення психологічних тренінгів;
 • організація та проведення навчання членів центру з питань методики соціально-психологічних досліджень;
 • організація бази практики для студентів;
 • пропаганда соціально-психологічних знань серед різних верств населення.

Президія центру:

 • Завідувач сектором організації досліджень - Міряха Г.І.
 • Завідувач сектором узагальнення результатів досліджень - Кравченко Ю.В.
 • Завідувач сектором технічного забезпечення - Навроцький В.А.
 • Завідувач сектором тренінгових технологій - Васильєва Л.Л.

Студенти спеціальності “Соціальна робота” мають можливість поряд із основними дипломами бакалавра і спеціаліста отримати додаткові дипломи за спеціалізаціями. Так, випускники-бакалаври 2011-2012 року отримували спеціалізації “Здоров'я людини”, “Практична психологія”, “Інформаційна діяльність”, “Соціальне забезпечення населення”, “Офіс-менеджмент”.

Випускники-спеціалісти мали змогу отримати наступні спеціалізації: “Соціальні комунікації та журналістика”, “Державна служба”, “Рекламний менеджмент”, “Керівництво профільним закладом”, “Педагогіка та психологія”, “Дистанційна освіта”.

Це значно розширює можливість їхнього працевлаштування після закінчення навчання в університеті.

Кiлькiсть переглядiв: 415

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.