Підписатися на RSS

Спеціальна освіта

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр

Дарувати радість вільного спілкування людям з особливими можливостями!

Дефектологія (від лат. defectus – недолік та греч. logos – слово, навчання) – педагогічна наука, яка вивчає психо-фізіологічні особливості розвитку аномальних дітей, закономірності їх виховання та навчання.

Дефектологія об'єднує ряд незалежних галузей, це:

 • сурдопедагогіка – вивчає питання виховання та навчання дітей із недоліками слуху;
 • тіфлопедагогіка – досліджує питання виховання та навчання дітей із дефектами зору;
 • олігофренопедагогіка – вивчає питання виховання та навчання розумово відсталих дітей;
 • логопедія – висвітлює питання вивчення та виправлення недоліків мовлення;
 • спеціальна психологія – вивчає психологічні особливості аномальних дітей.

У дефектології продовжується процес диференціації, виникають нові напрямки наукових досліджень (наприклад, вивчення дітей із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з тяжкими дефектами (сліпота чи глухомовлення, а також із інтелектуальними порушеннями).

Предметом вивчення дефектології як галузі наукового пізнання є діти з фізичними і психічними недоліками та проблеми їх навчання й виховання.

Підготовка фахівців із дефектології спрямована на:

 • оволодіння методами обстеження дітей з метою виявлення аномалій психофізичного розвитку;
 • проведення корекційно-розвивальної та виховної роботи з дітьми, що мають вади мовлення;
 • проведення логопедичної роботи з метою виправлення порушень мовлення;
 • проведення роз'яснювальної роботи з батьками, що виховують дітей із вадами психофізичного розвитку.

У колі проблематики дефектології – педагогічна допомога особам, у тому числі дітям, котрі мають певні фізичні вади або специфічні проблеми в сенсорній, інтелектуальній, моторній, емоційних сферах, сфері соціальної та соціально-психологічної взаємодії.

Дисципліни, які вивчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія»

Нормативні дисципліни:

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Історія України
 3. Історія української культури
 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 5. Філософія
 6. Політологія
 7. Інформаційні технології та технічні засоби колекційного навчання
 8. Безпека життєдіяльності та цивільна оборона
 9. Основи охорони праці
 10. Основи екології
 11. Основи медичних знань
 12. Педагогіка
 13. Історія педагогіки
 14. Основи генетики
 15. Педагогічна творчість
 16. Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» і педагогічна деонтологія
 17. Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології
 18. Невропатологія
 19. Риторика, культура мовлення корекційного педагога
 20. Психопатологія
 21. Клініка інтелектуальних порушень
 22. Логопедія
 23. Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення
 24. Неврологічні основи логопедії
 25. Психолінгвістика
 26. Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення
 27. Спеціальна дошкільна педагогіка
 28. Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія
 29. Спецпедагогіка з історією
 30. Гігієна дітей та підлітків в системі колекційної освіти
 31. Спецметодики:

а) розвитку мовлення
б) математики з основами математики
в) формування елементарних математичних уявлень
г) початкового навчання мови
д) Я і Україна
е) дошкільного виховання
є) фізичного виховання

Вибіркові дисципліни:

 1. Логіка
 2. Релігієзнавство
 3. Етика та естетика
 4. Правознавство
 5. Соціологія
 6. Ділова українська мова
 7. Основи економічної теорії
 8. Фізичне виховання
 9. Організація психологічної служби в спецустановах
 10. Основи психотренінгу осіб з ТПМ
 11. Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ
 12. Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ
 13. Основи патопсихології і психотерапія
 14. Дитяча практична психологія
 15. Соціальна логопсихологія
 16. Логоритміка з методикою
 17. Ігри в логопедичній роботі
 18. Фізична реабілітація осіб із вадами мовлення
 19. Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спецзаклади
 20. Методи відбору у спеціальні заклади для дітей з ТПМ
 21. Основи інклюзивної педагогіки
 22. Корекційно-реабілітційні служби
 23. Соціально-правове забезпечення
 24. Трудове навчання з методикою
 25. Образотворче мистецтво з методикою
 26. Корекційна андрагогіка
 27. Спецкурси
 28. Спецсемінари

Дисципліни, які вивчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» спеціальності 016 «Спеціальна освіта»

Нормативні дисципліни:

 1. Вища освіта і Болонський процес
 2. Педагогіка і психологія вищої школи
 3. Інтелектуальна власність
 4. Методика викладання у вищій школі
 5. Охорона праці в галузі
 6. Цивільний захист
 7. Методологія та організація наукових досліджень
 8. Корекційна педагогіка та методика корекційної роботи
 9. Актуальні питання педагогічної теорії і практики
 10. Виховання і навчання дітей із ДЦП
 11. Медико-психологічні основи відновлення
 12. Методика викладання корекційної педагогіки та спеціальної психології у ВНЗ
 13. Актуальні проблеми спеціальної психології
 14. Психотерапія мовленнєвих вад

Вибіркові дисципліни:

 1. Комп’ютерні та інформаційні технології
 2. Новітні технології за професійним спрямуванням
 3. Логопедичний практикум
 4. Організація та планування логопедичної роботи
 5. Соціальна відповідальність

Професійна діяльність «бакалавра» напряму підготовки 016 «Спеціальна освіта» та «магістра» спеціальності 016 «Спеціальна освіта»

Корекційна освіта - це виховання, навчання дітей, які мають порушення у розвитку мовлення, пізнавальних процесів, слуху, зору.

Фахівець з корекційної освіти, працює в умовах високого психологічного і комунікативного навантаження. Спілкування в праці інтенсивне.

Сфери застосування:

♦ дефектологи працюють в спеціальних школах та інтернатах,
♦ медико-психологічних центрах,
♦ центрах розвитку,
♦ медичних установах,
♦ спеціальних установах і соціальних службах в освіті,
♦ в закладах дошкільної освіти.

Кар'єрне зростання в професії залежить від стажу роботи, освіти. В практичній діяльності фахівець з корекційна освіти може вирости до методиста або завідуючого (директора) установи - за умови значного стажу, додаткової освіти і високих результатів попередньої роботи. У науковій сфері відкривають дорогу вгору по кар'єрних сходинках навчання в аспірантурі і докторантурі.

Випускник спеціальності «Спеціальна освіта» повинен знати:

 • причини виникнення та особливості аномального психічного розвитку;
 • основи навчання та вихованння дітей з особливими освітніми потребами;
 • методи психолого-педагогічної діагностики;
 • зміст програм дошкільного та шкільного навчання та виховання дітей із вадами мовлення та пізнавального розвитку;
 • методи психологічної корекції та зміст психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
 • методи логопедичної діагностики та корекції дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
 • закономірності соціальної адаптації та реабілітації дітей з вадами розвитку.

Випускник спеціальності «Спеціальна освіта» повинен уміти:

 • проводити дослідження психічних функцій, стану сформованості мовлення, особистісних якостей, рівня соціальної адаптації дітей із вадами розвитку з метою надання їм адекватної допомоги;
 • організовувати та проводити корекційно-розвивальну та корекційно-виховну роботу з дітьми з особливими потребами;
 • проводити навчальну та виховну роботу в спеціалізованих дошкільних та шкільних закладах освіти;
 • систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу;
 • у професійній діяльності контактувати з суспільними організаціями, які займаються проблемами дітей з особливими потребами;
 • вести лекційну і пропагандистську роботу, спрямовану на поширення серед населення знань про причини виникнення аномалій розвитку, особливості виховання дітей з психофізичними вадами.

Професійно важливі якості:

 • терпіння;
 • співчутливість;
 • виражена гуманістична спрямованість;
 • емоційна стійкість;
 • спостережливість;
 • такт;
 • уміння аналізувати;
 • наполегливість;
 • націленість на результат.

Медичні протипокази:

 • нервові та психічні захворювання;
 • стійкі порушення зору та слуху;
 • хронічні інфекційні захворювання.

Споріднені професії:

психолог, педагог, вихователь, соціальний працівник, психотерапевт.

Кiлькiсть переглядiв: 703

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.