Підписатися на RSS

Журналістика

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Журналістика – суспільно відповідальна професія

В умовах глобалізації інформаційного простору преса, радіо, телебачення, мультимедійні ресурси та комп’ютерні мережі є дієвими важелями управління суспільними процесами, розбудови громадянського суспільства. Чим далі, тим більшою стає потреба у журналістських кадрах нової формації, спроможних до самостійного осмислення державоутворюючих процесів та процесів розвитку суспільства, поглибленого аналізу та об’єктивного донесення інформації до широкої громадськості.

ЗМІ називають «четвертою владою» - не тому, що журналісти мають якісь особливі преференції, а тому, що у разі виконання ними професійних обов’язків на високому фаховому рівні вони можуть суттєво впливати на суспільно-громадські відношення та процеси. Зокрема, особливого значення набуває журналістська діяльність у період виборів, оскільки саме із ЗМІ громадяни отримують інформацію, на основі якої вони можуть зробити свідомий вибір та реалізувати своє головне демократичне право – право на обрання представників до органів влади.

Отже, розвиток засобів масової інформації, побудова інформаційного суспільства та впровадження високих інформаційних технологій у міжнародно-правову практику та внутрішньополітичну структуру держави ставить на порядок денний необхідність збільшення чисельності спеціалістів, підготовлених до оперативної інформаційно-аналітичної діяльності у галузі суспільних відносин та впровадження їхніх професійних навичок у практичну журналістську діяльність.

Журналіст виконує такі функції:
 • діяльність у сфері радіомовлення та телебачення;
 • діяльність у друкованих ЗМІ;
 • діяльність в інформагенції;
 • діяльність у сфері агенцій друку;
 • діяльність у професійних організаціях (розповсюдження інформації та зв’язок із громадськістю);
 • діяльність громадських організацій;
 • діяльність політичних організацій;
 • консультування з питань журналістської діяльності;
 • робота з базами даних;
 • дослідження ринку та громадської думки;
 • рекламна діяльність;
 • виконання фоторобіт;
 • виконання відеоробіт.

Підготовлений фахівець володіє прийомами та методами створення сучасної друкованої та аудіовізуальної журналістики. Він може здійснювати такі види діяльності:

 • рекламно-інформаційну;
 • рекламну-управлінську;
 • рекламно-виробничу;
 • рекламно-торговельну;
 • організаційно-рекламну;
 • маркетингово-рекламну;
 • інформаційно-творчу;
 • інформаційно-комунікаційну;
 • інформаційно-управлінську;
 • інформаційно-аналітичну;
 • інформаційно-соціологічну;
 • художньо-творчу;
 • культурно-просвітню;
 • аналітичну;
 • науково-дослідну;
 • експертно-консультаційну.

Необхідні знання, навички та риси характеру

Для посади журналіста бажано мати вищу журналістську освіту. У кваліфікованого спеціаліста мають бути хороші навички вираження думки і відчуття мови. Журналістський талант і легке перо підвищують продуктивність праці журналіста і роблять статті такими, які легко читаються. Він повинен помічати деталі і дрібниці, вміло використовувати свою інтуїцію. Для журналіста, що спеціалізувався з будь-якої певної теми, природно, необхідні ґрунтовні знання саме у цій галузі, але в цілому журналісту не зашкодить широкий світогляд і знання із різних сфер життя.

Особисті та професійні якості

Перш за все, це - комунікабельність, інтелект, спостережливість, ерудиція, грамотність, наполегливість, оперативність, порядність, широкий світогляд, хороша пам’ять, допитливість, професійна етика та легке засвоєння нових навичок і знань. Також журналістові необхідно бути тактовним, добре «підкованим» у законодавстві, стійким до стресу, мати хорошу дикцію і грамотну мову, а також уміти слухати і чути.

Перелік майбутніх посад

Спеціалізації, які можуть отримати студенти спеціальності “Журналістика”:

 • Державна служба
 • Соціальні комунікації та зв'язки з громадськістю

Закінчивши навчання, випускник може реалізувати себе у таких видах діяльності:

 • позаштатний кореспондент або «фрілансер»;
 • власний кореспондент (обов'язки – збір інформації, надання свіжих новин);
 • репортер-автор «новинних» жанрів (повинен завжди знаходитись у центрі подій);
 • ведучий рубрики, тобто постійного розділу в газеті, журналі, на радіо або в телепрограмі;
 • відповідальний секретар (допомагає погоджувати роботу відділів, контролює всю роботу з випуску свіжого номера, починаючи зі складання попереднього плану номера до верстки і здачі макета у друкарню);
 • головний редактор (відповідає за підготовку матеріалів до друку і вихід номера);
 • рекламний журналіст. Перспективний новий напрямок, що з'явився протягом останнього десятиліття, – зовнішня реклама (щити, вивіски, вітрини);
 • робота на радіо і телебаченні передбачає і написання сценаріїв, і озвучування текстів, підготовку своїх програм, вихід у прямий ефір. Це радіомовлення, ді-джеї, диктори, звукорежисери, оглядачі, коментатори;
 • журналіст-міжнародник;
 • випускники можуть працювати у прес-центрах органів законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування усіх рівнів на посадах спеціалістів-організаторів кадрових і соціально-психологічних служб та підрозділів управління соціальним розвитком, у науково-дослідних структурах.
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР”

 1. Цикл гуманітарної підготовки
  • Історія України
  • Історія української культури
  • Іноземна мова
  • Філософія
  • Політологія
  • Комунікативний менеджмент
  • Культурологія
  • Право
  • Економічна теорія
  • Психологія
  • Педагогіка
  • Історія зарубіжної літератури
  • Українська література
  • Основи мовознавства
  • Етикет за п/с
  • Менеджмент
  • Фізичне виховання
 2. Цикл природничо-наукової і загальноекономічної підготовки
  • Екологія
  • Соціологія МК
  • Основи наукових досліджень
  • Українська мова за п/с
  • Практична стилістика
  • Масова комунікація та інформація
  • Теорія масової комунікації
  • Теорія масової інформації
  • Комунікаційні технології
  • Право видавця та редактора (медіаправо)
  • Інформаційні системи та технології
  • Комп’ютерні мережі та телекомунікації
  • Системне програмне забезпечення
  • Периферійні пристрої
  • Діловодство. Організація роботи з документами
  • Архівознавство
  • Вступ до мовознавства
 3. Цикл професійної та практичної підготовки
  • Вступ до спеціальності
  • Технічні засоби виробництва
  • Теорія журналістики
  • Теорія твору і тексту
  • Теорія і методика журналістської творчості
  • Медіакритика
  • Історія української журналістики та видавничої справи
  • Історія зарубіжної журналістики та видавничої справи
  • Медіабезпека
  • Міжнародна журналістика
  • Журналістський фах
  • Фотожурналістика
  • Агенційна журналістика
  • Газетно-журнальне виробництво
  • Радіовиробництво
  • Телевиробництво
  • Безпека життєдіяльності
  • Основи охорони праці

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “МАГІСТР”

 1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки
  • Наукове спілкування іноземною мовою
  • Педагогіка вищої школи
  • Управління персоналом
  • Інтелектуальна власність
  • Охорона праці в галузі
  • Цивільний захист
  • Психологія вищої школи
 2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
  • Соціальні комунікації
  • Теорія та історія соціальних комунікацій
  • Документознавство та архівознавство
  • Книгознавство та бібліотекознавство
  • Теорія та історія журналістики
  • Теорія та історія видавничої справи та редагування
  • Прикладні соціально-комунікаційні технології
  • Соціальна інформатика
  • Методологія дослідження соціальних комунікацій
 3. Цикл професійної та практичної підготовки
  • Методика викладання фахових дисциплін
  • Методика та організація наукових досліджень
  • Особистість у соціальному вимірі
  • Теорія суспільства
  • Риторика
Особливості спеціальності

Журналістика - дуже важливий соціальний інститут, створений з метою забезпечення всебічного й об'єктивного інформування всіх суб'єктів суспільного життя про соціальну дійсність, формування громадської думки та управління масовими емоціями, необхідне для оптимального функціонування всіх інших соціальних інститутів і суспільства в цілому як саморегулівної системи.

Кафедра журналістики є випусковою для спеціальності “Журналістика” та здійснює повний цикл підготовки фахівців у галузі теорії і практики журналістики за кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр,
 • магістр.

Випускники магістратури мають можливість продовжити навчатися в аспірантурі й докторантурі.

Кафедра журналістики здійснює підготовку творчих і технічних працівників ЗМІ за спеціалізаціями:

 • газетна журналістика,
 • фотосправа,
 • радіожурналістика,
 • тележурналістика,
 • Інтернет-журналістика.

Під час навчання студенти мають чудову можливість почати реалізовувати свій творчий потенціал. Перед ними ставиться задача на прикладі професійних зразків самостійно готувати тексти заміток, статей, інтерв’ю, телевізійних сюжетів, матеріалів інших жанрів, а також фотоматеріалів для регіональних видань:

 • студентської газети «Глобус України»,
 • «Южная правда»,
 • «Николаевские новости»,
 • «Вечерний Николаев»,
 • «Рідне Прибужжя»,
 • «Родной причал»,
 • «Відкритий урок»,
 • «Наш город Николаев»,
 • «Норма»;

провідних телекомпаній:

 • «Обласна державна телерадіокомпанія»,
 • «Сатурн»,
 • «Март».

Наприклад, під час виробничої практики для студентів 5-6 курсів на телекомпанії «Сатурн» студенти мають змогу спостерігати за роботою професійних тележурналістів та аналізувати методи створення телевізійної продукції. Вони залучаються до самостійного виготовлення телематеріалів трьох основних жанрів – інформаційного, аналітичного, художньо-публіцистичного, а також знайомляться з принципами роботи з телевізійною технікою та роботою в кадрі.

Також на кафедрі розроблений практичний курс «Виробництво навчальних фільмів» (керівник – Кірчев Вадим). Метою курсу є знайомство студентів із основами виробництва навчальних фільмів для телебачення. Студенти знайомляться з теорією та практикою телевиробництва на всіх етапах – від проведення дослідження на обрану тему до кінцевих етапів роботи над фільмом. Курс знайомить слухачів із основними типами документальних фільмів, основними прийомами режисури, що використовується у виробництві фільмів.

Кiлькiсть переглядiв: 277

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.